Forældreråd for døgntilbud

Forældreråd for døgntilbud

Forældreråd for døgntilbud

Formand                                Jan Ryttergaard

Næstformand og sekretær     

                                             Dorte Christensen

                                             Birgit Thomsen

Personale som er i forældrerådet:

Socialpædagog                     Conni Madsen

Socialpædagog                     Birgit Daugaard

Centerleder                          Margit de Place