Forældre

Forældre

Forældre

Specialcentret anser forældrene for at være de vigtigste personer i barnets/den unges liv. Vi inddrager viden og erfaring med barnet/den unge og er i stadig dialog med dem om barnets trivsel.

Specialcentrets enheder har forskellige muligheder for forældreinddragelse.

Boenhederne Rabu, Bøge Alle 1-3-5-7-9 har et fælles forældreråd bestående af forældre- og medarbejderrepræsentanter for de forskellige enheder. Forældrerådets formål er at repræsentere børnenes og forældrenes interesser og medvirke til en løbende dialog om hverdagen på boenhederne.

Boenhederne Rabu har desuden en støtteforening med forældre – og medarbejderrepræsentanter. Formålet er indsamle midler til støtte og udvikling af de fysiske rammer, udendørsarealerne samt aktiviteter ude som inde.