Familievejledning

Familievejlederordning

Der tilbydes en samtale til familier med børn under 18 år hvor barnet har fået konstateret betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Samtalen tilbydes både til familier, hvor barnet er nyfødt, og til familier, hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst. Samtalen skal tilbydes indenfor 3 måneder efter at kommunen har fået kendskab til barnets funktionsnedsættelse.

Familievejledningen skal indeholde en introducerende og helhedsorienteret information  og vejledning om familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorerne. Vejledningen skal endvidere indeholde oplysninger om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer på området.

Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælpen til familien.

Når samtalen er afsluttet skal familievejlederen formidle kontakt og viden om familien til Familierådgivningen.

Der kan efter konkret vurdering tilbydes flere rådgivnings- og vejledningssamtaler, hvis det skønnes nødvendigt.

Specialiseret rådgivning og vejledning er ikke omfattet af familievejlederordningen.  Det er fortsat VISO der besidder en særlig ekspertise på det relevante område.

Henvendelse til: Tibudsleder Jytte Schmidt, tlf.nr. 7616 3202.