Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er for

Unge fra Rabu og Udviklingscenter Ribe som ønsker og skønnes at kunne indgå i et positivt socialt samspil med hinanden under uformelle og mindre strukturerede samværsformer.
Formålet er at give de unge fra Rabu og Udviklingscenter RIbe muligheder for at mødes på tværs af boenhederne. At understøtte og fremme indbyrdes relationer i en ungdoms- og egenkultur hos de unge med udgangspunkt i behov og interesser

Der vil være en fast ugentlig klubaften hver torsdag.

Klubaftenerne  vil være en vekselvirkning mellem aktiviteter ud af huset blandt andet diskotek og udflugter m.m. og klubaftener, hvor vi benytter lokalerne på Kastanie Allè 5
Klubaftener vil altid indeholde fællesspisning og herudover kan der være tilbud som musik, dans, video, filmaften, spil, madlavning m.m.
De unge har mulighed for at købe sodavand, slik.

Det forventes, at de enkelte afdelinger sender ledsager med deres unge efter det aktuelle behov.

I forbindelse med den ugentlige klubaften og udadvendte aktiviteter er der en del praktisk arbejde og forberedelse som varetages af Mette Billund fra Rabu og Jane Frandsen fra Udviklingscenter RIbe