Bøge Allé 9

Bøge Allé 9

Bøge Allé 9

På Bøge Alle 9, kan der bo 8 mobile børn, unge og voksne i alderen 0-25 år med varigt nedsatte psykisk og fysisk funktionsevner. Det er børn, unge og voksne som er født med en lavere kognitiv udvikling, er udviklingshæmmet og kan have udviklingsforstyrrelser. De udviklingsforstyrrelser som der er størst kendskab til er Infantil autisme, autismeproblematikker, tilknytningsforstyrrelser samt følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. Målgruppen har brug for overskuelighed, en fast struktur og guidning i hverdagen. Alle børn, unge og voksne følger et dagtilbud i specialregi enten skole, uddannelse eller beskæftigelse i dagtimerne på hverdage.

Formålet er at give den enkelte barn, ung og voksen en god, tryg og respektfuld barndom, ungdom og start på voksenlivet i hjemlige rammer og, med støtte fra målrettede pædagogiske indsatser. Der skabes rum for udvikling, samvær, kommunikation, forudsigelighed, oplevelser, medbestemmelse og individualitet. Det er vigtigt at den enkelte, er aktiv og udvikler sig løbende i sit daglige liv.

Bøge Alle 9 er et botilbud, med vågen nattevagt. Indsatsen målrettes ud fra det enkelte barn, ung eller voksens individuelle behov, udfordringer og ressourcer. Ud fra dette kendskab skabes en hverdag, hvor der er genkendelighed og forudsigelighed ud fra faste aktivitetsplaner og rutiner som er med til at skabe ro og tryghed. Der gives plads, støtte og guidning til at det enkelte barn, ung og voksne udvikler og får stimuleret sine behov og færdigheder igennem sin opvækst på Bøge Allé 9. I det pædagogiske miljø arbejdes der med nærvær, omsorg, glæde, udvikling af færdigheder og sociale kompetencer. Der tilbydes en aktiv hverdag ud fra den enkeltes behov, disse aktiviteter kan f.eks. være bustur, cykling, indkøb, madlavning, hjælp til daglige gøremål, ridning, gymnastik, fysioterapi, sansestimulering, gåture i området, skov, strand, leg og socialt samvær. Det prioriteres, at den enkelte barn, ung og voksen opretholder og har en tæt kontakt til forældre, søskende og familie. I den pædagogiske tilgang vægtes det gode forældresamarbejde.

Der arbejdes ud fra en pædagogisk anerkendende tilgang med fokus på nærhed, tryghed og tillid mellem det enkelte barn, ung og voksen og de omsorgspersoner som omgås dem i dagligdag. Vi tager afsæt i relations pædagogik. Der anvendes aktivitetsplaner og en daglig fast struktur som er tilrettelagt ud fra den enkeltes behov og udfordringer. Til understøttelse af strukturen bruges forskellige kommunikations tilgange såsom piktogrammer, billeder og konkreter m.m. Den specialpædagogiske indsats og brug af metoder, bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes behov, udviklingsforstyrrelser og RBA/VUM mål fra myndighed. Metoderne som bruges i den pædagogiske indsats er blandt andet Low arousel/ro skabende tilgange herunder trafiklys, ramme indretning, sanseprofil, trykmassage og andre hjælpemidler såsom kugledyne, autismepædagogik, guidnings metoder, opdragelse, social stories, der kan gøres brug af og udarbejdes ”Dansk pædagogisk Udviklingsbeskrivelser” og refleksions processer /overvejelser på teams sker ud fra den etiske metoder.  På Bøge Allé 9 indgår man i et tæt tværfagligt samarbejde med Børne og ungdomspsykiatrien, hvor der gøres brug af deres psykologiske udredninger. Derudover er der et tæt samarbejde med skole, rådgiver og den enkeltes egen læge.