Aflastning

Krohaven Aflastning

Krohaven Aflastning

Specialcenter Krohaven, aflastningen er et specialpædagogisk Aflastnings tilbud til hjemmeboende børn og unge i alderen 0 -23 år med betydelige og varige nedsatte fysiske og/ psykiske funktionsevner. Børnene/de unge er meget forskellige og med såvel fysisk som psykisk stor spredning i deres individuelle ressourcer og behov.Tilbuddet har differentierede takster og ved visiteringen målgruppeplaceres børnene/ de unge i én af flg. målgrupper:

Formålet er at støtte og aflaste familien, så hverdagen med et barn eller ung med varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner kan fungere bedst muligt. Et kortere eller længere aflastningsophold giver familien et pusterum i en travl hverdag. Et andet formål er at barnet / den unge kan opleve et aflastningsophold som et frirum og en mulighed for at komme ud blandt ligestillede. Her kan man møde kammerater fra børnehaven, skolen eller beskæftigelses tilbud, hvor man har mulighed for at danne relationer og venskaber samt deltage på småture. Et aflastningsophold tilgodeser også, at barnet/ den unge vænner sig til at komme hjemmefra, samt forbereder barnet / den unge til et mere selvstændigt liv, hvilket er et vigtigt led i barnets/ den unges udvikling. Aflastningstilbuddet kan betragtes som et alternativ til hjemmet. En tryg base, hvor der kan være tid til hygge og afslapning, aktiviteter og udflugter, som er tilpasset og afpasset til den enkeltes interesser, behov og muligheder.

Aflastningen, Krohaven er et døgntilbud med vågen nattevagt. Aflastningstilbuddet kan betragtes som et alternativ til hjemmet. En tryg base, hvor der kan være tid til hygge og afslapning. Der er mulighed for at opbygge og udvikle sociale kompetencer og danne relationer med ligesindede. Børnene har ene værelser, der tilpasses deres behov under deres ophold i Krohaven. Børnene skal følge deres dagtilbud under opholdet i Krohaven. Døgnene bliver fordelt med halvdelen af deres bevilgede døgn i weekenderne og halvdelen af døgnene i hverdagene.              

Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i det enkelte barns / den enkelte unges kompetencer. Med udgangspunkt i at mennesker udvikler identitet i samspil og dialog med andre mennesker, arbejder vi på at opbygge og styrke gode relationer, både barn – barn og barn – voksen. Der anvendes relevante kommunikations hjælpemidler i samspillet med det enkelte barn og den enkelte unge. Efter behov arbejders der med struktur, forudsigelighed og visuelt støttende kommunikation. Vi er opmærksomme på at mindske stress niveauet hos den enkelte for at undgå uhensigtsmæssig adfærd. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang med fokus på nærvær og tryghed.